Kategorier
Fuktutredning

Boka en tid för en fuktutredning

Problem med fukt kan komma i många olika former. Det kan handla om fuktfläckar i ytskikt, det kan handla om mögelangrepp på vinden – eller om exempelvis en konstig lukt i källaren. Dessa problem är vanliga och de flesta kommer, i någon mån, att stöta på dem under någon period i livet.

Gällande fukt så bör man vara medveten om att det A) kan finnas en massa olika orsaker till varför olika skador uppkommit B) att det går att korrigera och komma till bukt med problemen och C) att en fuktundersökning alltid bör genomföras som ett startskott.

Just fuktutredning är den viktigaste delen i sammanhanget. Många villaägare tenderar att gå rakt på pudelns kärna. Man ser en fuktfläck på väggen och man agerar utifrån detta – vilket innebär exempelvis en rivning och att man bygger nytt.

En fuktutredning identifierar problemen

Problemen är inte lösta genom detta – du har vunnit slaget, men samtidigt förlorat kriget. Problemen kommer nämligen att återkomma om du inte först genomför en fuktutredning där den bakomliggande orsaken identifieras och åtgärdas.

En fuktutredning går alltid på djupet där man dels identifierar skadorna, dels utreder kring varför de uppkommit och vad som ligger bakom – och dels också presenterar olika förslag på åtgärder.

Fuktproblem kan innebära risker

Viktigt att veta är att fuktskador alltid bör tas på allvar. Att vistas – och leva – i en miljö där fuktskador finns kan leda till hälsoproblem då mögel ofta blir en konsekvens.

Fukt i för höga halter påverkar även luftkvaliteten negativt – något som leder till huvudvärk, problem med andning och exempelvis en ökad risk för astma och allergier. Utöver detta så kan även material förlora sin bärighet.

Misstänker du att din bostad har problem med fukt – eller där du tydligt kan se detta – så är en fuktutredning det första steget du ska ta. Vilken orsak ligger bakom – och hur löser man det?