Kategorier
Solceller

Allt ni behöver veta om solceller för BRF

Är ni en BRF som funderar på att sätta upp solceller? I så fall måste ni först göra lite research och ta reda på om solceller är en bra lösning för er.

Den gröna omställningen pågår för fullt och fossila bränslen måste fasas ut för att vi ska kunna nå nollutsläpp. Det betyder delvis att vi i framtiden kommer att behöva ännu mera el. Som BRF påverkas man mycket av det växlande elpriset och att få kontroll över de fasta kostnaderna och även kunna sänka dem kan betyda mycket för föreningen.

Genom att producera stor del av föreningens el med egna solceller på taket slipper man höja månadsavgifterna samtidigt som fastighetsvärdet ökar. Som BRF har man ofta tillgång till stora takytor vilket innebär att man ofta kan producera mer el än vad man kan göra av med. Då kan man sälja den vidare till det fasta elnätet och på så vis också göra en vinst som man kan återinvestera i fastigheten genom exempelvis reparationer och underhåll.

Är solceller för BRF alltid lönsamt?

Innan man bestämmer sig för om man ska investera i solceller måste man ta reda på om det verkligen är lönsamt. Takyta, väderstreck och omgivningen runt omkring påverkar hur mycket el man kan producera. Skuggas taket större delar av dagen av intilliggande höga hus lönar det sig sällan att investera i solceller. Men har man ett eller flera tak som är oskuggade större delen av dagen kan man producera massor av solel.

Mest el får man om taket vetter mot söder men även väst och öst fungerar ganska bra. För att ta reda på om solceller är en bra investering för föreningen kan man använda sig av något av alla de kalkyleringsverktyg som finns att hitta på nätet. Men man kan även ta hjälp av en seriös solcellsleverantör.

Finns det särskilda solceller för BRF?

Det finns inte särskilda solceller för BRF:er. Däremot finns det solcellsleverantörer som vänder sig specifikt till BRF:er. Likaså kan reglerna skilja beroende på var i landet man befinner sig. Därför kan det vara bra att kontakta kommunen för att höra om det finns något speciellt man ska tänka på och om man måste ansöka om bygglov. Så länge solcellerna följer taklutningen och inte påverkar fasaden alltför mycket brukar det inte behövas något bygglov.

Hur stor solcellsanläggning man behöver beror på behovet av el. Därför är det bra om man bestämmer sig för om solelen endast ska användas till de gemensamma utrymmena som tvättstuga, trapphus, utomhusbelysning etc, eller om även föreningens medlemmar ska kunna använda elen i sina bostäder. Det sistnämnda kräver såklart en något större solcellsanläggning men kan vara en bra investering.

Solceller för BRF – hur mycket kostar det?

Storleken på solcellsanläggningen avgör hur mycket den kostar. Priserna kan också variera mellan olika solcellsleverantörer och fabrikat. Men man kan inte bara se till engångskostnaden då de solceller som har längst livslängd och som kräver minimalt med underhåll brukar vara de som är billigast i längden. Men bra solceller har en hållbarhet på trettio år och därför kan det vara klokt att också kontrollera om taket behöver bytas eller underhållas innan man sätter upp solceller.

Vill ni ha solceller till er bostadsrättsförening ska ni kontakta minst två olika leverantörer innan ni bestämmer er för vem ni ska anlita. En seriös solcellsleverantör erbjuder ett kostnadsfritt besök vid offertförfrågan. Utifrån elförbrukning och takens utformning, samt eventuell påverkan från omgivningen runt omkring, tar de fram ett passande solcellspaket. Det bästa brukar vara att välja en mer erfaren firma som erbjuder paketlösning och som även ser till att solcellerna monteras korrekt av certifierad elektriker.

Kategorier
Solceller

Solceller – En banbrytande innovation

Vilken är den mest fantastiska uppfinningen genom tiderna? Är det hjulet eller förmågan att tända eld? Eller kanske något mer modernt som bilen eller flygplanet?

En äldre dam sade en gång att hon ansåg att knappen var den mest briljanta uppfinningen. Genom att trycka på en liten mekanism kan vad som helst hända. Visst är det imponerande om man föddes innan knappar existerade, men det finns något ännu häftigare. Något som överträffar allt nämnda. Åtminstone är det en avgörande uppfinning för vår tid och för vårt jordklot. Ja, för hela vår existens överlevnad. Denna uppfinning heter solceller!

Solceller – Grön energi

Ja, solceller är namnet. Dessa ljuskänsliga halvledardioder som kan omvandla solens ljus till elektricitet. Det är otroligt värdefullt att de existerar. Med tanke på alla andra fantastiska uppfinningar som har kommit till i modern tid, behövs solceller verkligen nu. Det finns många uppfinningar som i själva verket bara förstör miljön och på sikt hela jordklotet. Ett exempel på detta är den diesel- eller bensindrivna bilen. Sedan blev det ännu värre när flygplanet uppfanns. I början var det kanske hanterbart, men när gemene man började ha råd att flyga, kunde miljön inte längre klara av belastningen. Det är därför det är så viktigt med uppfinningar som främjar grön energi.

Solenergi är miljövänlig, förnybar och fri från fossila bränslen. Solens strålar har en outsinlig tillgång till vår jord. Upptäckten att solstrålar kan omvandlas till elektrisk ström är verkligen en lysande och genialisk upptäckt! Solceller utnyttjar denna oändliga kraftkälla och gör det möjligt för oss att producera elektricitet utan att skada miljön.

Hållbar framtid med solceller

En av de främsta fördelarna med solceller är deras låga miljöpåverkan. Solceller genererar el utan att släppa ut skadliga utsläpp eller växthusgaser i atmosfären. Till skillnad från traditionella energikällor, såsom fossila bränslen, är solceller en ren och hållbar lösning för att möta våra energibehov.

Genom att installera solceller på taket i Göteborg kan du bli självförsörjande när det gäller el. Solceller gör det möjligt för dig att producera din egen el och minska beroendet av externa energileverantörer. Det ger dig också en ekonomisk fördel genom att minska dina elkostnader och potentiellt sälja överskottet av den producerade elen tillbaka till nätet.

Långsiktiga besparingar

Solceller kan vara en investering som ger långsiktiga besparingar. Även om installationen kan vara en initial kostnad, kan solceller betala sig själva över tid genom minskade elkostnader. Solenergi är gratis och genom att producera din egen el kan du minska eller eliminera behovet av att köpa energi från externa källor. Detta kan resultera i betydande besparingar på elräkningen under solcellernas livstid.

Genom att använda solceller bidrar du till att minska utsläppen av växthusgaser och bromsa klimatförändringarna. Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte bidrar till luftföroreningar eller koldioxidutsläpp. Genom att investera i solceller kan du spela en aktiv roll i att skydda miljön och bevara jordens resurser för framtida generationer.