Kategorier
Solceller

Allt ni behöver veta om solceller för BRF

Är ni en BRF som funderar på att sätta upp solceller? I så fall måste ni först göra lite research och ta reda på om solceller är en bra lösning för er.

Den gröna omställningen pågår för fullt och fossila bränslen måste fasas ut för att vi ska kunna nå nollutsläpp. Det betyder delvis att vi i framtiden kommer att behöva ännu mera el. Som BRF påverkas man mycket av det växlande elpriset och att få kontroll över de fasta kostnaderna och även kunna sänka dem kan betyda mycket för föreningen.

Genom att producera stor del av föreningens el med egna solceller på taket slipper man höja månadsavgifterna samtidigt som fastighetsvärdet ökar. Som BRF har man ofta tillgång till stora takytor vilket innebär att man ofta kan producera mer el än vad man kan göra av med. Då kan man sälja den vidare till det fasta elnätet och på så vis också göra en vinst som man kan återinvestera i fastigheten genom exempelvis reparationer och underhåll.

Är solceller för BRF alltid lönsamt?

Innan man bestämmer sig för om man ska investera i solceller måste man ta reda på om det verkligen är lönsamt. Takyta, väderstreck och omgivningen runt omkring påverkar hur mycket el man kan producera. Skuggas taket större delar av dagen av intilliggande höga hus lönar det sig sällan att investera i solceller. Men har man ett eller flera tak som är oskuggade större delen av dagen kan man producera massor av solel.

Mest el får man om taket vetter mot söder men även väst och öst fungerar ganska bra. För att ta reda på om solceller är en bra investering för föreningen kan man använda sig av något av alla de kalkyleringsverktyg som finns att hitta på nätet. Men man kan även ta hjälp av en seriös solcellsleverantör.

Finns det särskilda solceller för BRF?

Det finns inte särskilda solceller för BRF:er. Däremot finns det solcellsleverantörer som vänder sig specifikt till BRF:er. Likaså kan reglerna skilja beroende på var i landet man befinner sig. Därför kan det vara bra att kontakta kommunen för att höra om det finns något speciellt man ska tänka på och om man måste ansöka om bygglov. Så länge solcellerna följer taklutningen och inte påverkar fasaden alltför mycket brukar det inte behövas något bygglov.

Hur stor solcellsanläggning man behöver beror på behovet av el. Därför är det bra om man bestämmer sig för om solelen endast ska användas till de gemensamma utrymmena som tvättstuga, trapphus, utomhusbelysning etc, eller om även föreningens medlemmar ska kunna använda elen i sina bostäder. Det sistnämnda kräver såklart en något större solcellsanläggning men kan vara en bra investering.

Solceller för BRF – hur mycket kostar det?

Storleken på solcellsanläggningen avgör hur mycket den kostar. Priserna kan också variera mellan olika solcellsleverantörer och fabrikat. Men man kan inte bara se till engångskostnaden då de solceller som har längst livslängd och som kräver minimalt med underhåll brukar vara de som är billigast i längden. Men bra solceller har en hållbarhet på trettio år och därför kan det vara klokt att också kontrollera om taket behöver bytas eller underhållas innan man sätter upp solceller.

Vill ni ha solceller till er bostadsrättsförening ska ni kontakta minst två olika leverantörer innan ni bestämmer er för vem ni ska anlita. En seriös solcellsleverantör erbjuder ett kostnadsfritt besök vid offertförfrågan. Utifrån elförbrukning och takens utformning, samt eventuell påverkan från omgivningen runt omkring, tar de fram ett passande solcellspaket. Det bästa brukar vara att välja en mer erfaren firma som erbjuder paketlösning och som även ser till att solcellerna monteras korrekt av certifierad elektriker.